DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI

Dự án Xpose Beer Club 8
Nằm tại 97-97C Lý Chiêu Hoàng, P. 10, Quận 6, TP. HCM, “Xpose Beer Club ” là sự kết hợp giữa quán bia club và quán ăn buffe cao cấp...
Dự án Xpose Beer Club 7
Nằm tại 97-97C Lý Chiêu Hoàng, P. 10, Quận 6, TP. HCM, “Xpose Beer Club ” là sự kết hợp giữa quán bia club và quán ăn buffe cao cấp...
Dự án Xpose Beer Club 6
Nằm tại 97-97C Lý Chiêu Hoàng, P. 10, Quận 6, TP. HCM, “Xpose Beer Club ” là sự kết hợp giữa quán bia club và quán ăn buffe cao cấp...
Dự án Xpose Beer Club 5
Nằm tại 97-97C Lý Chiêu Hoàng, P. 10, Quận 6, TP. HCM, “Xpose Beer Club ” là sự kết hợp giữa quán bia club và quán ăn buffe cao cấp...
Dự án Xpose Beer Club 4
Nằm tại 97-97C Lý Chiêu Hoàng, P. 10, Quận 6, TP. HCM, “Xpose Beer Club ” là sự kết hợp giữa quán bia club và quán ăn buffe cao cấp...
Dự án Xpose Beer Club 3
Nằm tại 97-97C Lý Chiêu Hoàng, P. 10, Quận 6, TP. HCM, “Xpose Beer Club ” là sự kết hợp giữa quán bia club và quán ăn buffe cao cấp...
Dự án Xpose Beer Club 2
Nằm tại 97-97C Lý Chiêu Hoàng, P. 10, Quận 6, TP. HCM, “Xpose Beer Club ” là sự kết hợp giữa quán bia club và quán ăn buffe cao cấp...
Dự án Xpose Beer Club – TP Hồ Chí Minh
Nằm tại 97-97C Lý Chiêu Hoàng, P. 10, Quận 6, TP. HCM, “Xpose Beer Club ” là sự kết hợp giữa quán bia club và quán ăn buffe cao cấp...
0911885355
Chat Zalo